Gerealiseerde doelen


2019 Sportveld Kerala In 2019 is met behulp van CPH, een aanvang gemaakt met het egaliseren van een groot terrein bij een school in Kerala, India. De bedoeling is dat hier in de nabije toekomst een volwaardig buitenterrein voor diverse sporten wordt gerealiseerd. Tot op heden heeft deze school, met circa 1000 leerlingen, geen ruimte om de kinderen buiten te laten spelen. Voor de ontwikkeling van kinderen is het noodzakelijk dat zij naar buiten kunnen en er mogelijkheden voor ontspanning (sport en spel) zijn.
2018 Inrichting klaslokaal Norbertijnen In 2018 heeft de voorzitter van CPH een project gevonden in Kerala in India. De jonge studenten op deze school hadden alleen een tafels en stoelen. CPH heeft gezorgd voor boeken, boekenkasten, meer meubilair en schrijfgerei.
2018 Kopieerapparaat Suna De betreffende meisjesschool in Suna, West-Kenia, beschikte niet over voldoende schoolboeken. Daarnaast moest de leerkracht als hij een tentamen af wilde nemen 5 km rijden om de opgaves te kopieren. CPH heeft ervoor gezorgd dat er een kopieerapparaat op deze school is gekomen en dat de lesboeken zijn aangevuld.
2017 Waterpompen in Kenia CPH heeft in 2017 gezorgd voor waterpompen bij een school in Rongo, Kenia, die ook de omliggende huizen van water voorziet. In Migori in Kenia is een kleine school voorzien van een waterpomp.
2016 Schoolinterieur voor school Uganda Nadat het scholencomplex is gerealiseerd heeft CPH alle klassen voorzien van meubilair en andere schoolbenodigdheden.
2016 Lunchbuffet Het lunchbuffet gehouden in 2016
2015 Realiseren waterput In 2015 heeft CPH geld gedoneerd voor het realiseren van een waterput. Hierdoor is er dicht bij de school een waterpunt en hoeven de kinderen niet meer ver te lopen.

2015 Bouw Scholencomplex CPH is al verschillende jaren aan het sparen om een scholencomplex (inclusief slaapverblijven) te bouwen op het aangekochte stuk land in Kampala Oeganda. Nadat in 2014 gestart is met de bouw van het jongensverblijf, is in 2015 verder gegaan met de rest van het scholencomplex. Een andere stichting heeft in 2015 eveneens geld geschonken, zodat we samen het complex af kunnen maken. De kinderen krijgen nu al onderwijs in hun eigen school en hebben er hun eigen slaapplek.

2014 Bouw jongensverblijf CPH is al verschillende jaren aan het sparen om een scholencomplex (inclusief slaapverblijven) te bouwen op het aangekochte stuk land in Kampala Oeganda. In 2014 is gestart met de bouw van een jongensverblijf. Dit is het eerste gebouw dat op het land wordt gebouwd.

2012 Oude klaslokalen gerenoveerd De klaslokalen van een school in Kampala, Oeganda waren niet meer veilig, waardoor de school de licentie voor onderwijs zou verliezen. Met financiële hulp van CPH zijn er een aantal lokalen gerenoveerd. Hiermee is het onderwijs geborgd en kunnen de kinderen in ieder geval veilig les krijgen.

2012 Land gekocht in Oeganda In 2012 zijn Julius en Lissa naar Oeganda gereisd om het project van Life Mercy Orphanage (LMO) te bekijken. In dit jaar heeft LMO met het geld dat wij als stichting hebben ingezameld, een stuk land gekocht. De bestuursleden gingen het stuk land inspecteren en gingen in gesprek met de architect om plannen te maken voor de bouw van een scholencomplex. Het stuk land werd van 2012 tot 2014 vooral gebruikt om gewassen te verbouwen. Op deze manier hadden de kinderen in ieder geval te eten.

2011 Oeganda schoolspullen Lissa werkt als leerkracht op OBS De Bolster. Regelmatig vertelt ze in haar klas over CPH. In 2011 had ze een groep 8. In groep 8 is het altijd de gewoonte als je jarig bent om een fuif te geven met al je klasgenoten. Dit jaar waren er 4 jongens in haar klas die geen cadeaus wilden voor hun fuif. Ze wilden een financiële bijdrage voor de stichting van hun juf. In de zomervakantie zijn Julius en Lissa naar Oeganda gegaan en hebben aan het weeshuis gevraagd waar ze behoefte aan hebben. Schoolspullen was het antwoord. Met het geld van de jongens zijn ze schoolspullen gaan kopen. Zo kregen alle kinderen uit weeshuis, een eigen schrift, potlood, gum. De oudere kinderen ook wiskunde spullen en een rekenmachine. Als extraatje kregen de kinderen ook nog een stukje zeep en een flesje frisdrank. Het werd een onvergetelijk cadeau.

2008 Computers Kenia In 2008 kreeg de stichting van De Harense Smid uit Oss en het Koning Willem I College uit ’s-Hertogenbosch een aantal computers. Wij hebben gezorgd voor transport van de computers zodat deze over verschillende scholen in Kenia verdeeld konden worden. Eén van de ontvangers was de El Bethel school in Rongo, West-Kenia. Zij waren hier ontzettend blij mee. Ze konden nu eindelijk computerles geven aan de kinderen van hun school.

2008 Oeganda Stapelbedden OBS De Bolster uit Sint-Michielsgestel heeft een sponsorloop gehouden. Alle kinderen van groep 1 /m 8 laten zich sponsoren door ouders en andere bekenden. Bij elk 100 euro wordt er symbolisch een houten stapelbedje opgehangen. Uiteindelijk wordt er fantastisch resultaat behaald. De kinderen hebben 18 stapelbedden bij elkaar gelopen inclusief matrassen.

2008 Schoolgeld Wij hebben bijgedragen aan de opleiding van Peter Ayub, een wees die in 2013 zijn Bachelor titel haalde in Business Management and Banking aan de Kisii Universiteit in Kenia.

Inzamelingsacties Door de jaren heen heeft CPH verschillende lunchbuffetten georganiseerd om zo geld in te zamelen voor onze projecten. Daarnaast zijn er verschillende particulieren, organisaties, bedrijven en scholen die ons helpen om zo ons doel te bereiken.


Build a foundation to secure a child’s future

Stichting Children's Perfect Hope
NL27 RABO 0142 6019 85
Email: info@childrensperfecthope.org