Toekomstige doelen


Om onze doelstelling te realiseren zoeken we veelal aansluiting bij bestaande organisaties die al actief zijn op het gebied van onderwijs en hulp voor kinderen in ontwikkelingslanden en die nauw aansluiten op onze doelstelling. Vooralsnog richten wij ons op projecten die kinderen een thuis bieden op het schoolterrein en op andere kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden.

Build a foundation to secure a child’s future

Stichting Children's Perfect Hope
NL27 RABO 0142 6019 85
Email: info@childrensperfecthope.org